***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil Edilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 14.03.2023
Genel Kurul Tarihi 10.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SULTANBEYLİ
Adres Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2022 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulunun II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 – 4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14 - Dilekler, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2023 tarihinde tescil edilerek 10813 sayı ve 17.04.2023 tarihli (bugün) ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139343


BIST