***ANGEN*** ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
 
i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Sn.Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA'nın, Yardımcılığına 
Sn.Prof.Dr.
Işıl KURNAZ'ın ve üyeliğe
  
Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN'in getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi  ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
ii) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na  Sn.Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA'nın, üyeliğe Sn.Prof.Dr.Işıl KURNAZ'ın getirilmesine,
iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığı'na  Sn.Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA'nın, üyeliğe Sn.Prof.Dr.Işıl KURNAZ‘ın  getirilmesine karar verilmiştir.
   

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139346


BIST