[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_DeterminationOfIndependentAuditCompanyAbstract|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Determination of Independent Audit Company
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Evet (Yes)
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
12.06.2024, 03.06.2024
12.06.2024, 03.06.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_TitleOfIndependentAuditCompany|
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Title of Independent Audit Company
Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş
oda_AuditPeriod|
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
Audit Period
01.01.2024-31.12.2024
01.01.2024-31.12.2024
oda_DateOfGeneralMeetingInWhichAuditCompanyWasApproved|
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
Date of General Meeting in which Audit Company was Approved
12.06.2024
12.06.2024
oda_OfficialRegistrationDate|
Tescil Tarihi
Official Registration Date
14.06.2024
14.06.2024
oda_DateAndNumberOfOfficialCommercialRegistyGazetterForRegistration|
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
Date and Number of Official Commercial Registy Newspaper for Registration
20.06.2024, 11105
20.06.2024, 11105
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

12.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14.06.2024 tarihinde tescil edilmiş, tescil işlemi 20.06.2024 tarih ve 11105 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

At the 2023 Ordinary General Assembly meeting held on 12.06.2024, the General Assembly resolution regarding the selection of Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. as the audit firm to conduct the independent audit of our Company for the accounting period of 2024 has been registered by Istanbul Trade Registry Office on June 14, 2024 and the registration was announced in the Turkish Trade Registry Gazette dated 20 June 2024 and numbered 11105.

We submit for the information of shareholders and the public.

In case of discrepancy between the Turkish and the English versions of the public disclosure statement, Turkish version shall prevail.