***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artışından Sağlanan Fon Miktarı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 431.559.120
Ulaşılacak Sermaye (TL) 660.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BASCM, TREBASC00013 431.559.120 228.440.880,000 52,93385 1,00 BASCM(MAKBUZ), TREBASC00039 Hamiline BASCM(RÜÇHAN), TRRBASC00023 619.394,286

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 431.559.120 228.440.880,000 52,93385 619.394,286

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.11.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.11.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.08.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.09.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Geçici Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 18.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 17.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 431.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 228.440.880 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 660.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, 16.11.2022 tarihinde başlayan yeni pay (rüçhan) hakkı kullandırma işlemleri 30.11.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay (rüçhan) hakkı kullanım tarihleri içinde kullanılan yeni pay alma haklarından 227.821.500,56 TL fon girdisi sağlanmıştır.
Yeni pay (rüçhan) hakkı kullanımdan sonra kalan 619.394,286 TL nominal değerli geçici kaydi payların (makbuzların), Borsa İstanbul Birincil Piyasada 02.12.2022 – 05.12.2022 tarihleri arasında satışı sonucunda brüt 2.533.678,18 TL fon girdisi sağlanmıştır.
Birincil Piyasada gerçekleştirilen satış kapsamında yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı satıldığından ana ortağımız PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından verilen satın alma taahhüdüne başvurmaya gerek kalmamıştır.
Bu kapsamda, sermaye artırımından sağlanan toplam brüt fon tutarı 228.440.880 TL nominal bedel ve brüt 1.914.298,74 TL emisyon primi olmak üzere 230.355.178,74 TL'dir.
Şirketimizin 431.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 228.440.880 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 660.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadilinin tescil ve ilanına ilişkin gerekli süreçler Şirketimizce takip edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084864


BIST