***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Tescil Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 431.559.120
Ulaşılacak Sermaye (TL) 660.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BASCM, TREBASC00013 431.559.120 228.440.880,000 52,93385 1,00 BASCM(MAKBUZ), TREBASC00039 Hamiline BASCM(RÜÇHAN), TRRBASC00023 619.394,286

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 431.559.120 228.440.880,000 52,93385 619.394,286

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.11.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.11.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.08.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.09.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Geçici Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 18.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 17.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 06.12.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında sermaye artırımı işlemlerinin tamamlandığı ve tescil için gerekli süreçlerin takip edileceği kamuya açıklanmıştır.
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınması akabinde Şirketimizin 05.09.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan Şirketimizin 431.559.120 TL olan sermayesinin 228.440.880 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 660.000.000 TL'ye çıkarılmasına yönelik esas sözleşme tadil metninin ticaret siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı amacıyla bugün (07.12.2022) ticaret siciline başvuruda bulunulmuştur. Sermaye artırımı işleminin tamamlanmasına yönelik gerekli bildirimler Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Tadil Metni.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085207


BIST