[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[GRSEL]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
BISTECH Equity Market Trading System Announcement
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|
GRSEL.E Gross Dividend Payment per share: 0,1960784 TL Theoretical Price: 133,204 TL (Theoretical price has not been rounded to tick size)
GRSEL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1960784  TL Teorik Fiyat: 133,204 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)