[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[GARAN, GRM]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
BISTECH Equity Market Trading System Announcement
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|
(Structured Products and Fund Market, Price Margin: FREE) 12 warrants that have been issued by Türkiye Garanti Bankası A.Ş. and serviced for market making by Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (GRM), of which the trading codes are provided below, have started to be traded as of June 25, 2024 (TODAY). The detailed features of the related warrants can be accessed through the announcements of BIST and GRM in Public Disclosure Platform (PDP).

*** UDGAA.V, UDGAB.V, UDGPA.V, UDGPB.V, EXGAA.V, EXGAB.V, EXGPA.V, EXGPB.V, GUGAA.V, GUGAB.V, GUGPA.V, GUGPB.V ***
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (GRM)'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 12 adet varant 25 Haziran 2024 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve GRM tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir:

*** UDGAA.V, UDGAB.V, UDGPA.V, UDGPB.V, EXGAA.V, EXGAB.V, EXGPA.V, EXGPB.V, GUGAA.V, GUGAB.V, GUGPA.V, GUGPB.V ***