[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English


oda_OverTheCounterRepoOrReverseRepoContractsAbstract|
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Over the counter Repo or Reverse Repo Contracts
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date of the previous notification about the same subject
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 24.06.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemleri yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.

Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 24.06.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemleri yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.