[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English


oda_OverTheCounterRepoOrReverseRepoContractsAbstract|
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Over the counter Repo or Reverse Repo Contracts
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date of the previous notification about the same subject
.
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

TEB Portföy Alternatif Bank (Döviz) Özel Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 20.06.2024 vadeli % 5,70 oran ile ters ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.
TEB Portföy Alternatif Bank (Döviz) Özel Fon ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş. arasında 20.06.2024 vadeli % 5,70 oran ile ters ters repo işlemi yapılmıştır.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.