[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English


oda_OverTheCounterRepoOrReverseRepoContractsAbstract|
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Over the counter Repo or Reverse Repo Contracts
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date of the previous notification about the same subject
.
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 20.06.2024 tarihinde 21.06.2024 vadeli %4,125 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.

Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 20.06.2024 tarihinde 21.06.2024 vadeli %4,125 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.