[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English


oda_OverTheCounterRepoOrReverseRepoContractsAbstract|
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Over the counter Repo or Reverse Repo Contracts
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date of the previous notification about the same subject
.
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 20.06.2024 tarihinde 21.06.2024 vadeli %3,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.

Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında 20.06.2024 tarihinde 21.06.2024 vadeli %3,00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu AA(tur)'dur.