[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English


oda_OverTheCounterRepoOrReverseRepoContractsAbstract|
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Over the counter Repo or Reverse Repo Contracts
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date of the previous notification about the same subject
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

DAS Fon ile DenizBank A.Ş. arasında 20.06.2024 'te 21.06.2024 vadeli %4.00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. DenizBank' ın FITCH 'teki uzun vadeli ulusal notu AA(tur)(Durağan)'dır.

DAS Fon 20.06.2024 'te 21.06.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.

DAS Fon 20.06.2024 'te 21.06.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.

DAS Fon 20.06.2024 'te 21.06.2024 vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.


DAS Fon ile DenizBank A.Ş. arasında 20.06.2024 'te 21.06.2024  vadeli %4.00 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapılmıştır. DenizBank' ın FITCH 'teki uzun vadeli ulusal notu AA(tur)(Durağan)'dır.

DAS Fon 20.06.2024 'te 21.06.2024  vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.

DAS Fon 20.06.2024 'te 21.06.2024  vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.

DAS Fon 20.06.2024 'te 21.06.2024  vadeli %5,50 oran ile borsa dışı ters repo işlemi yapmıştır.