[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English


oda_OverTheCounterRepoOrReverseRepoContractsAbstract|
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Over the counter Repo or Reverse Repo Contracts
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date of the previous notification about the same subject
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

UPD Fon için 21.06.2024 tarihinde 26.07.2024 vade ve %4,60 orandan 2.000.000 USD karşılığında Odeabank ile Eurobond Repo işlemi yapılmıştır. Odebank A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.
UPD Fon için 21.06.2024 tarihinde 26.07.2024 vade ve %4,60 orandan 2.000.000 USD karşılığında Odeabank ile Eurobond Repo işlemi yapılmıştır. Odebank                                                                A.Ş.'nin Fitch tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal kredi notu A+(TUR)/Durağan şeklindedir.