***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.09.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 26.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.500.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DITAS, TRADITAS91H8 26.000.000 16.500.000,000 63,46153 1,00 DITAS, TRADITAS91H8 Hamiline DITAS(RÜÇHAN), TRRDITS00026 8.168,742

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 26.000.000 16.500.000,000 63,46153 8.168,742

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 08.11.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.11.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 23.09.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 03.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 10.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 09.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
100.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle
26.000.000,-Türk Lirası'ndan 42.500.000,-Türk Lirası'na artırılmasında, 08.11.2022 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma
haklarının kullandırılması süresi 22.11.2022 tarihinde tamamlanmış yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra,
kullanılmayan yeni pay alma hakkı tutarı olan 8.168,742-Türk Lirası paylar, 25 Kasım - 28 Kasım 2022 tarihlerinde 2 iş günü
süreyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile
satışa sunulmuştur. Satışa sunulan 8.168,742 nominal değerli payların tamamının satışı 30,18-30,32 TL fiyat aralığından (ağırlıklı
ortalama fiyat 30,2545 TL) tamamlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082601


BIST