***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırmına İlişkin SPK Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 700.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 79.818.750
Ulaşılacak Sermaye (TL) 119.728.125

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 7.128.000 3.564.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDIMY00019 Nâma
B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 72.690.750 36.345.375,000 50,00000 B Grubu B Grubu, DNISI, TREDIMY00027 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 79.818.750 39.909.375,000 50,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.05.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.06.2023
SPK Başvuru Tarihi 02.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 01.06.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 700.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 79.818.750 TL olan çıkarılmış sermayesinin 21.370.951,95 TL'si 2022 Yılı Karından ve 18.538.423,05 TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 119.728.125,00 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 39.909.375,00 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 02.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-38179 sayılı yazısı ile onaylandığı Şirketimize bildirilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK-1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 EK-2 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156080


BIST