***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 13.09.2022
Genel Kurul Tarihi 25.10.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.10.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.01.2022-30.06.2022 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından Sermaye Piyasası Kanunu 19-20. maddeleri, Kar Payı Dağıtım Tebliği (II-19.1) ve Türk Ticaret Kanunu'nun Kar Payı Avansına ilişkin düzenlemeleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak Kar Payı Avansı dağıtılması hususunun görüşülmesi ve Kar Payı Avansı dağıtımı hakkında karar verilmesi,
4 - Dilek ve temenniler,
5 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ EK BİLGİLENDİRME BELGESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 25 Ekim 2022 tarihinde şirket merkezimizde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş olup toplantıda alınan kararlar ve toplantı sonucunun bildirilmesi amacıyla ekte Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve katılıma ilişkin Hazirun Cetveli sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 13/09/2022 tarihinde Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca oybirliği ile aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği, 25/10/2022 tarihinde, saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No: 4 Menemen/İZMİR adresinde, çağrılı olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasına karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073931


BIST