Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 1.000.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihli 79 no.lu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan "Pay Geri Alım Programı" ve 27 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında verilen yetkiye istinaden
- Şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 1.000.000.000,00 (Bir Milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
- Pay geri alımına ilişkin gerekli her türlü işlemi yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza ile Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı'nın münferiden yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 Ek-Pay Geri Alım Programı 2023.pdf - Geri Alım Programı
EK: 2 App.-Share Buy-Back Program-2023.pdf - Geri Alım Programı


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142020


BIST