[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
Articles of Association
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Evet (Yes)
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
24.05.2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin halka arz neticesinde 303.716.888 TL'den 331.000.000 TL'ye artırılmış olması Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.05.2024 tarih 2024/15 sayılı kararı ile esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. maddesi tadil edilerek, esas sözleşme değişikliğinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvuru yapılmıştı. İlgili başvurumuz Kurul'un 03.06.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-54898 sayılı yazısı ile onaylanmış olup ilgili esas sözleşme tadili 07.06.2024 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.06.2024 tarihli ve 11099 sayılı nüshasının 1397 ve 1398. sayfalarında yayımlanmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Chronology Of Changes In Articles Of Association
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Article Number
Registry Date of Article Change
Notice Date in Turkish Trade Registry Gazette
Related Turkish Trade Registry Gazette Number
7
07/06/2024
07/06/2024
11099
07/06/2024
07/06/2024