[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
İngilizce
English
Türkçe
Turkish
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
Articles of Association
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Evet (Yes)
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
10.06.2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Esas Sözleşme Değişikliklerine ilişkin kronoloji aşağıdadır.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Chronology Of Changes In Articles Of Association
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Article Number
Registry Date of Article Change
Notice Date in Turkish Trade Registry Gazette
Related Turkish Trade Registry Gazette Number
6
27/05/2021
27/05/2021
10336
27/05/2021
27/05/2021
3
14/06/2024
20/06/2024
11105
14/06/2024
20/06/2024