[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
Change in Articles of Association
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Evet (Yes)
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
24.06.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu 24.06.2024 tarihli kararı ile,

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'na  (BeşyüzmilyonTürkLirası) artırılmasına,

Esas sözleşmenin SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ başlıklı 6‘ıncı maddesinin şirketin çalışanlarına sağlayacağı faydaların genişletilmesi için pay edindirme programları çerçevesinde, pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak şarta bağlı sermaye artırımları yapılabilmesi adına yönetim kurulunun yetkilendirilmesi ve bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarında yalnızca B grubu pay ihraç edilirse, A grubu pay sahiplerinin payları oranında B grubu pay alabileceği hükmünün esas sözleşmeye eklenmesi hususundaki karara istinaden;


Söz konusu esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.06.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.


Saygılarımızla,