Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_UnconsolidatedOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporu
Operating Review Report
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait Faaliyet Raporu ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Activity Report   the period 01.01.2024 - 31.03.2024 is attached is attached.