Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri
Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
%90 BIST 100 Getiri Endeksi
0
%10 BIST-KYD Repo (Brüt)
0