Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri
Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi * 1.10
0