Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa)
MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi
12
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisiyle Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi tarafından Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan temin edilen kredi ile emisyon salım azaltım ve kapsayıcı dönüşüm odaklı girişim sermayesi yatırım fonu kurulmasına ilişkin Türkiye Yeşil Finans Projesi kapsamında kurulmuştur.

Fon'un temel amacı sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda büyüme ve gelişme potansiyeli taşıyan alanlarda katma değer sağlayabilecek nitelikte ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme amacıyla faaliyet yürüten yeşil ve yeşil dönüşüm sürecindeki şirketlere orta/uzun vadeli yatırımlar yapmaktır.

Fon, yatırım yapılacak şirketlerde iklim risklerini yönetmeyi merkeze alarak çevre üzerinde sürdürülebilir, pozitif ve ölçülebilir etki yaratabilecek yeşil dönüşüm projelerini gözeterek Türkiye'nin 2053 Net Sıfır hedefine katkıda bulunmayı, yatırım yapılacak şirketlerin yeşil dönüşüm yolculuklarında etkin rol oynamayı, sermaye piyasaları yoluyla iklim finansmanına yönelik kaynakların çeşitliliğini, miktarını ve çarpan etkisini artırmayı amaçlamaktadır. Böylelikle düşük karbonlu ve iklime dirençli bir ekonominin desteklenmesi hedeflenmektedir. Fon, Erişilebilir ve Temiz Enerji ile İklim Eylemi araçlarına hitap eden, karbonsuzlaşma ana stratejisini yatırım tezinin kalbi olarak gören girişim şirketlerinin finansmana erişmini sağlamaya yönelik olarak yatırımlar yapmayı hedeflemektedir.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,65
Fon'un toplam taahhüt tutarı üzerinden yıllık 0,65
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu
29.09.2023
8
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 03.03.2015-208160 ve Türev Araçlar Lisansı 17.03.2016- 307194
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Murat Bilgiç
04.06.2024
Nisan 2022'den itibaren TSKB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2016-Nisan 2022 tarihlerinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, ayrıca halen Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdürmektedir.
Meral Murathan
04.06.2024
Nisan 2019 itibaren TSKB Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri, Kalkınma Finansmanı Kurumları, Hazine ve İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Genel Müdür Yardımcısı, 2012-2019 yılları arasında TSKB Finansal Kurumlar Müdürlüğü yapmıştır. Ayrıca halen TSKB Sürdürülebilirlik Lideri olarak görev yapmaktadır.
Özlem Bağdatlı
04.06.2024
Mayıs 2022 tarihinde TSKB'de Genel Müdür Yardımcısı, 2003-2021 yılları arasında TSKB Hukuk İşleri, İnsan Kaynakları, Emekli ve Munzam Vakıfları ile Kurumsal İletişim Müdürlüklerinden sorumlu görevlerde çalışmıştır.
Hasan Hepkaya
04.06.2024
1 Nisan 2019 itibarıyla TSKB'de Kurumsal Bankacılık Satış, Proje Finansmanı, Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Kredi Operasyonları Müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2014-2018 yılları arasında sırasıyla Proje Finansmanı ve Kurumsal Pazarlama Departmanlarının Müdürlüğünü yapmıştır.
Poyraz Koğacıoğlu
04.06.2024
1 Mayıs 2022 itibarıyla TSKB'de Kurumsal Finansman Müdürlüğünden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2012'de Garanti Yatırım'da kurumsal finansman ekibine yönetici olarak geçiş yaparken, 2015'ten Şubat 2019'a kadar da aynı kurumda direktör olarak M&A ve IPO alanında çalıştı
Seyit Hüseyin Gürel
04.06.2024
1 Eylül 2023 itibarıyla TSKB'de Danışmanlık Hizmetleri Satış, Finansal ve Teknik Danışmanlık, Kredi Tahsis, Kredi Yapılandırma ve Çözümleme ve Mühendislik müdürlüklerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2019 yılında TSKB'de Kurumsal Bankacılık Pazarlama Müdürü, 2020 yılında ise Danışmalık Hizmetleri ve Pazarlama Müdürü olarak görev almıştır
Tolga Sert
04.06.2024
1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla TSKB'de Direktör olarak atanan Sn. Tolga Sert, Finansal Analiz, Kredi Portföy Yönetimi ve Analitiği, Bütçe ve Planlama ve Mali Kontrol Müdürlüklerinden sorumludur. 2016-20219 yılında Mali Kontrol Müdürü olarak görev yapmıştır.
Bihter Ersin Sülün
04.06.2024
16 Mayıs 2022 itibarı ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Kurumsal Finansman Departmanı'nda Koordinatör olarak, Birleşme ve Devralma Danışmanlığı'ndan sorumlu Koordinatör, 2020-2022 yılları arasında Ünlü Yatırım Holding A.Ş'de Kurumsal Finansman Birimi'nde Direktör, 2005-2020 yılları arasında Anadolu Grubu bünyesindeki Holding ve grup şirketlerinde İç Denetim Uzmanı, Kurumsal Finansman Yöneticisi ve İş Geliştirme Müdürü görevlerinde bulunmuştur.
Özgür Temel
04.06.2024
2016-2021 - T. İş Bankası A.Ş. Uluslararası Finansal Kuruluşlar Bölümü - Bölüm Müdürü 2021-2023 - İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2023 - Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
2
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Cansel Nuray Aksoy
04.06.2024
2012-2022 - T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Müdür Yardımcısı 2016-2022 - İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 2022- T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Birim Müdürü 2022- Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
7
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Selami Düz
04.06.2024
2017-2021 - Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 2021- Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Koordinatör
10
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen
04.06.2024
Ekim 2023 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Direktör, 2019-2023 T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü Birim Müdürü/Fon Müdürü
26
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Çağla Şekeroğlu
04.06.2024
2017- Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. - Kıdemli Yönetici
11
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görevi
Telefon
e-Posta
Aydın Çelikdelen
Direktör
02122835113
info@maxisgs.com
Çağla Şekeroğlu
Kıdemli Yönetici
02122835113
info@maxisgs.com