[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English


oda_GeneralExplanationAbstract|
Genel Açıklama
General Explanation
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Evet (Yes)
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date of the previous notification about the same subject
20.02.2024
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

DenizBank A.Ş.'nin Türkiye temsilciliğini üstlendiği Lüksemburg'da kurulu Franklin Templeton Investment Funds fonu şemsiyesi altında bulunan dört adet Alt Fon'a ilişkin İzahname'nin Giriş, II., VI. ve XI. bölümleri değiştirilmiştir.

DenizBank A.Ş.'nin Türkiye temsilciliğini üstlendiği Lüksemburg'da kurulu Franklin Templeton Investment Funds fonu şemsiyesi altında bulunan dört adet Alt Fon'a ilişkin İzahname'nin Giriş, II., VI. ve XI. bölümleri değiştirilmiştir.