[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English


oda_GeneralExplanationAbstract|
Genel Açıklama
General Explanation
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date of the previous notification about the same subject
13.06.2024
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 20.06.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.828,006432 TL
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 20.06.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.828,006432 TL