[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_GeneralExplanationAbstract|
Genel Açıklama
General Explanation
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.06.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-55476 sayılı izni ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu kuruluşuna izin verilmiş olup, Fon'a ait içtüzük onaylanmıştır. 
Ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,