Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Tarihi
04.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakere edilmesi,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - 2023 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
9 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurulun onayına sunulması,
11 - 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek, temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2
2023 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Vekaletname Örneği 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
2023 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2023 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.06.2024 tarihi saat 14:00 de Bilkent otel ve konferans merkezi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya-Bilkent Ankara adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
14.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
ARD Grup Tutanak 2023.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun Listesi 2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 04.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 14.06.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 14.06.2024 tarihli 11104 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinde yayınlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız