Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
20.06.2024
Genel Kurul Tarihi
12.07.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KARTAL
Adres
Orta Mahallesi Kaptanıderya Caddesi No:37 Kartal/İstanbul (Titanic Business Kartal Otel)
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - 2023 Hesap Dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
10 - 2023 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14 - Şirketin paylarının borsada işlem gören halka açık anonim şirket statüsüne geçmesi nedeniyle, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
15 - Dilek, temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Davet ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 3
Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Genel Kurul İç Yönergesi.pdf - İç Yönerge
Ek Açıklamalar

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20/06/2024 tarih 2024/14 sayılı kararı çerçevesinde; 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Temmuz 2024 Cuma günü saat 11:00'de Orta Mahallesi Kaptanıderya Caddesi No:37 Kartal/İstanbul (Titanic Business Kartal Otel) adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.