Özet Bilgi
Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
08.05.2024
Genel Kurul Tarihi
05.06.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok No:10 Ümraniye/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
10 - Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,
11 - Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi Üyelerinin Onaylanması,
12 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Bankamızın 05.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir:

1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edilmiştir.

3.2023 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.

5. Banka Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi onaylanmıştır.

6.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır.

7.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir.

8.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2024 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi onaylanmıştır.

10. Dönem içerisinde yapılan bağışlara yönelik bilgi verilmiştir.

11. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'in 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi Üyeleri onaylanmıştır.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
20.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Bankamızın 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 20.06.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, tescile dair ilanlar 20.06.2024 tarih ve 11105 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.