Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Tarihi
07.06.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
10 - KSS tavanı ve süre uzatımı ile ilgili SPK'na izin başvurusunda bulunulmuş olup, olası izin başvurusunun Genel Kurul tarihine kadar olumlu sonuçlanması halinde Esas sözleşmenin 6. maddesine ilişkin tadil metininin onaylanması,,
11 - Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,
12 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13 - Şirketimizin Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yatırımcılarımızı korumak adına alınan karar uyarınca açıkladığı pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2023 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2024 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
16 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimzin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
20.06.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunananlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 07 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.06.2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,