***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 31.12.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Ankara Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Vergisi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
03/04/2024
Açıklamalar

Şirketimizce Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nin ekinde Ankara Kurumlar Vergi Dairesi'ne sunulan Vergi Usül Kanunu'na göre düzenlenmiş (Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmemiş.) gelir tablosu ek'te yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266701


BIST