[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_DisposalOfBuyBackSharesAbstract|
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Disposal of Buy-Back Shares
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CompanySubjectToBuyBack|
İşleme Konu Ortaklık
Company Subject to Buy-Back
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
oda_CompanyPerformsTheBuyBack|
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Company Performs the Buy-Back
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
oda_DateOfBuyBackProgram|
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
Date Of Buy-Back Program
12.03.2024
12.03.2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz tarafından 12.03.2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan ve 03.06.2024 tarihinde sonlandırılan Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınmış olan PEKGY paylarından 25.000.000 adet payın 10.07.2024 tarihinde 9,826 TL fiyat ile satış işlemi gerçekleştirilmiştir.


Kamuoyunun bilgisine sunarız.

As part of the Share Repurchase Program initiated by the Board of Directors' decision on 12.03.2024 and concluded on 03.06.2024, 25,000,000 shares of PEKGY were sold at a price of 9.826 TL on 10.07.2024.

This is presented for the public's information.


In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this public disclosure statement, the Turkish version shall prevail.




Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Disposal of Buy-Back Information Table
İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
Code Of Company Subject To Buy-Back
Transaction Date
Nominal Value of Shares Subject to Transaction (TRY)
Ratio Of Shares Subject To Transaction To Capital (%)
Transaction Price (TRY / Unit)
Ratio Of Remaining Shares To Capital (%)
Amount of Realized Earnings/Losses (TRY)
Privileges, If Any, Associated with These Shares
PEKGY
10/07/2024
25.000.000
% 3,73
9,826
% 0
-5.847.654,22
-
PEKGY
10/07/2024
25.000.000
% 3,73
9,826
% 0
-5.847.654,22
-