***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme tadilinin tescil ve ilanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 450.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 707,04 864,160 122,22222 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00023 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 707,04 864,160 122,22222 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00031 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 707,04 864,160 122,22222 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSDH00049 Hamiline
D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 449.997.878,88 549.997.407,520 122,22222 D Grubu D Grubu, GSDHO, TRAGSDHO91Q9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 450.000.000 550.000.000,000 122,22222

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 14.11.2022

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 03.11.2022
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 03.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 16.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 15.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 23.11.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 450.000.000,00 TL'den bedelsiz artırılarak 1.000.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ana sözleşmemizin tadil edilen "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesi, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23 Kasım 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 28 Kasım 2022 tarih ve 10713 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082561


BIST