***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
MEHMET TURGUT YILMAZ 26.434.132,84 TRY 2,64
HAKAN YILMAZ 17.170.140,43 TRY 1,72

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 0,01 TRY 1571.2 TRY 0,00 Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 1571.2 TRY 0,00 Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
C Hamiline 0,01 TRY 1571.2 TRY 0,00 Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı İşlem Görmüyor
D Hamiline 0,01 TRY 999995286.4 TRY 100,00 Herhangi bir imtiyaz yoktur. İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082563


BIST