[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_NotificationAboutNewsOrRumoursAbstract|
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Notification About News Or Rumours
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Evet (Yes)
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
10.06.2024 , 07.06.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|
Daha önce 07.06.2024 tarihinde Özel Durum (Genel) şablonundan yapmış olduğumuz duyurumuzla ilgili KAP'tan gelen düzeltme talebi doğrultusunda Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama şablonunu kullanarak 10.06.2024 tarihinde tekrar yayınlamıştık. Özel Durumlar Tebliği'nin 24. Madde'sine istinaden SPK'dan gelen düzeltme talebi doğrultusunda daha önce 10.06.2024 tarihinde yayınladığımız duyurunun güncellenmiş hali aşağıdadır:
 
Son dönemde sosyal medya hesapları üzerinden şirketimizin finansal durum olarak zorlandığı ve yatırımlarını hayata geçiremeyeceğine dair gerçeği yansıtmayan ve mesnetsiz yorumlar yapılmaktadır. Oluşan bu bilgi kirliliğinden dolayı yatırımlarını yönlendiren yatırımcıların doğru karar vermesi zorlaşmaktadır ve şirketimize soru, şikayet ve talepler ulaşmaktadır.
 
Bu mesnetsiz ve gerçeği yansıtmayan yorumlar, şirketimizle ilgili güncel, doğru ve şeffaf bilgileri içeren Kamu Aydınlatma Platformu'ndan herkesin ulaşabileceği Mayıs 2024 tarihinde güncellenen yatırımcı sunumumuz ve 2024 yılının 1. çeyreğine ilişkin finansal raporlarımızla çelişmektedir. Şirketimizle ilgili kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır. Şirketimizle ilgili güncel, doğru ve şeffaf bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitemizde yatırımcılarımız ile paylaşılmakta olup, bunlar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.