[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Submission Of Financial Statements To Any Authorities
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Evet (Yes)
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
Period Covered In Financial Statement
01.01.2024-31.03.2024
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Government Authority To Which Financial Statement Was Submitted
Söke Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Submission Reason
2024 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
Submission Date Of Financial Statement
22/05/2024
22/05/2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Ekte yer alan gelir tablosu, Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. 01.01.2024- 31.03.2024 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Söke Vergi Dairesine sunulmuş olup sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.