***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 70.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 70.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMBYO00029 300.000 400.000,000 133,33333 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMBYO00029 Nâma HUBV1(RÜÇHAN), TRRMBYO00070 0
B Grubu, HUBVC, TREMBYO00011 29.700.000 39.600.000,000 133,33333 1,00 B Grubu B Grubu, HUBVC, TREMBYO00011 Nâma HUBVC(RÜÇHAN), TRRMBYO00088 69.170,731

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 30.000.000 40.000.000,000 133,33333 69.170,731

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay olması durumunda, ortağımız MV Holding A.Ş.'nin sermaye avansında kalacak olan bakiye tutarının tamamı sermaye artırımında kullanılacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.11.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.11.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 07.07.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 03.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 14.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 11.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 70.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 40.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %133,33333 oranında artırılarak 70.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin yeni pay alma hakları pay sahiplerince 10.11.2022 – 24.11.2022 tarihleri arasında kullanılmıştır.
Pay sahiplerince kullanılmayan rüçhan hakları karşılığı kalan payların nominal tutarı 69.170,731 TL olup, bu paylar 28.11.2022 – 29.11.2022 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da pay başına ortalama 7,69 TL'den satılmıştır. Küsurat tutarı olan 0,731 nominal değerli pay karşılığı 5,50 TL elde edilmiştir. Satışa sunulan 69.170,731 nominal değerli payların tamamı 531.647,93 TL'ye satılmış olup sermaye artırımı 28.11.2022 itibarıyla tamamlanmıştır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082804


BIST