[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_InternalPoliciesAbstract|
İç Yönerge
Internal Policies
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date of the previous notification about the same subject
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14/06/2024 tarih 2024/12 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketin halen yürürlükte bulunan ve 29/01/2013 tarihinde tescil edilerek 04/02/2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla ekteki şekilde tadil edilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.