[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
Tender Process / Result
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Evet (Yes)
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Subject of Tender
Akaryakıt İstasyonu Ürünleri
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Party Opened Tender
Afriquia SMDC
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Board Decision On Bid for Tender
29/5/2024
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Other Parties if Participated in The Tender as a Group
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Share of the Company if Participated in the Tender as a Group
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
Date of Tender Bid
31/05/2024
31/05/2024
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
Ending Up Date of The Tender
20/06/2024
20/06/2024
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Tender Result
İhale uhdemizde kalmıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
Tender Value
774.624,89 EUR
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Share of Company in Tender Value
%100
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Ratio Of Tender Value Corporate Share Amount To Gross Sales Revenue On Publicly Disclosed The Latest Financial Statement Of Company (%)
%6,71
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin bir diğer faaliyet alanı olan Açıkhava reklamcılığı sektöründe de kapasitesini değerlendirebilmektedir.

  

 

  

Bu çerçevede Şirketimiz tarafından Afriquia SMDC'ye verilen akaryakıt istasyonlarında yer alan kanopi, logo ve fiyat panosu ürünlerine yönelik verilen tekliflerin kabul edildiği öğrenilmiştir.  Tedarikler müşterimizin Fas'ta yer alan merkezine ihraç edilecektir.

  

 

  

Siparişlerin toplam tutarı ise 774.624,89 EUR'ya denk gelmektedir.

  

 

  

Teklif verme sürecine ilişkin içsel bilginin açıklanması Yönetim Kurulumuzun 29/5/2024 tarih ve 2024/22 sayılı Kararı ile ertelenmiştir.

  

 

  Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.