***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Finansal duran varlık edinimini doğrudan bağlı ortaklığımız REM GSYO gerçekleştirmiş olup, REM GSYO'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Global Mağazacılık A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gıda ve Perakende
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
17.500.000 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09.11.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
17.500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
4,5714 TL
Toplam Tutar
80.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,12
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,74
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/11/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İşlem bedelinin "pazarlık usulü" yöntemiyle belirlenmiş olması nedeniyle ayrıca bir değerleme raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu REM GSYO A.Ş.  09.11.2023 tarihinde (bugün) gıda ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Global Mağazacılık A.Ş.'ye tahsisli sermaye artışı yolu ile sermayenin %50'sini temsil eden toplam 17.500.000 adet pay için toplam 80.000.000 TL bedel karşılığında %50 oranında ortak olmuştur. Bu yatırıma ilişkin nakit sermaye ödemesi ile tescil işlemleri de 09.11.2023 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.
Söz konusu sermaye artırımı sonrasında 35.000.000 TL ödenmiş sermayeye ulaşan Global Mağazacılık A.Ş. 1994 yılından bu yana MİSAŞ markasıyla gıda ve perakendecilik sektöründe faaliyet göstermekte olup, Global Mağazacılık A.Ş.'ye ait 52 şube ve 480'in üzerinde personel bulunmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216620


BIST