***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık INVESTCO HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.12.2023 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde
Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla,
- Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,
- Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 2.000.000 adet olarak belirlenmesine,
- Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 500.000.000 TL olarak belirlenmesine,
- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2024 tarihi olarak belirlenmesine,
- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230044


BIST