***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 70.941.969 2.553.397.882 266.502.003 4.130.953.806 4.130.953.806
Transferler
248.611 266.253.392 -266.502.003 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.751.932 10.751.932 10.751.932
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 41.094.769 -302.888 71.190.580 2.819.651.274 10.751.932 4.141.705.738 4.141.705.738
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
958.750.000 240.146.090 423.981 56.043.574 -462.510 71.190.580 2.819.651.274 1.329.919.890 5.475.662.879 5.475.662.879
Transferler
6.602.238 1.323.317.652 -1.329.919.890 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
177.936.075 177.936.075 177.936.075
Dönem Sonu Bakiyeler
18 958.750.000 240.146.090 423.981 56.043.574 -462.510 77.792.818 4.142.968.926 177.936.075 5.653.598.954 5.653.598.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-207.117.822 220.484.741
Dönem Karı (Zararı)
177.936.075 10.751.932
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
91.553.658 130.049.430
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 2.419.147 1.831.959
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-69.047 1.039.836
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -69.047 1.039.836
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.803.094 584.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.803.094 584.510
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
117.332.494 114.204.772
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -11.160.787 -3.050.808
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 128.493.281 117.255.580
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-36.004.901 28.969.477
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.794.911 -15.260.905
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -11.301.587 2.111.216
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 20.096.498 -17.372.121
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.722.040 -1.320.219
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -4.722.040 -1.320.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-487.495.268 76.810.877
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.566.311 15.798.179
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-559.066 -764.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.007.245 16.562.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-492.249 900.816
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.175.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-492.249 -274.184
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-309.508.440 39.276.061
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-70.339.073 -28.269.721
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.984.895 1.963.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.011.359 -591.535
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.973.536 2.554.556
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-68.669.269 55.098.229
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-68.669.269 55.098.229
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.296.284 568.200
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.296.284 568.200
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-17.179.908 -1.799.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.021.197 -6.724.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.513.568 -8.537.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.492.371 1.812.579
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-218.005.535 217.612.239
Alınan Faiz
5,19 11.430.391 2.900.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -542.678 -28.302
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-462.877.682 -110.819.472
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.792.718 -1.746.925
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.146.194 -997.287
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.646.524 -749.638
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-347.584.964 -109.572.547
Alınan Temettüler
500.000 500.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-110.000.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
781.525.566 -73.893.258
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.500.574.950 1.695.537.851
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -550.685.450 -1.680.930.966
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
17.658.180 19.643.527
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -1.513.785
Ödenen Faiz
7 -186.022.114 -106.629.885
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.530.062 35.772.011
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
36.004.897 7.503.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
147.534.959 43.275.024
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 137.997.601 58.915.973
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 285.532.560 102.190.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 285.828.309 138.562.954
Finansal Yatırımlar
6 124.698.784 0
Ticari Alacaklar
8 128.098.502 109.092.484
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 2.928.733 2.369.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
125.169.769 106.722.817
Diğer Alacaklar
9 6.053.017 5.560.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.053.017 5.560.768
Türev Araçlar
6 3.434.371 28.049.500
Stoklar
11 61.870.502 139.873.007
Peşin Ödenmiş Giderler
16 137.550.477 68.485.450
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 1.510.995 229.092
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
136.039.482 68.256.358
Diğer Dönen Varlıklar
16 33.150.994 2.637.426
ARA TOPLAM
780.684.956 492.261.589
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
780.684.956 492.261.589
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 269.388.300 272.785.497
Ticari Alacaklar
8 157.695 3.528.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
157.695 3.528.353
Stoklar
11 837.533.158 381.236.548
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 9.990.442 5.768.402
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.157.947.873 4.979.646.022
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 685.054.670 474.465.000
Maddi Duran Varlıklar
12 57.717.467 55.492.519
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 2.398.435 1.249.812
Peşin Ödenmiş Giderler
16 11.161.602 9.887.556
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.161.602 9.887.556
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.031.349.642 6.184.059.709
TOPLAM VARLIKLAR
7.812.034.598 6.676.321.298
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.372.220.053 840.482.361
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 904.126.655 442.594.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
468.093.398 397.887.830
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 456.492.907 5.645.663
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 5.644.500 5.645.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
450.848.407 0
Ticari Borçlar
8 16.534.924 10.550.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 8.322.193 4.310.834
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 8.212.731 6.239.195
Diğer Borçlar
9 24.433.984 16.137.729
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 24.433.984 16.137.729
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
29.645.835 98.315.105
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
17 29.645.835 98.315.105
Türev Araçlar
6 13.139.549 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 1.493.603 18.673.511
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 176.878 56.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.316.725 18.616.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.634.842 6.517.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 930.349 496.510
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.704.493 6.020.969
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 11.860.479 4.076.336
ARA TOPLAM
1.935.456.176 1.000.398.213
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.935.456.176 1.000.398.213
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 217.000.002 197.107.317
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 117.000.002 117.000.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
100.000.000 80.107.315
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.979.466 3.152.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.979.466 3.152.889
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.979.468 200.260.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.158.435.644 1.200.658.419
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.653.598.954 5.475.662.879
Ödenmiş Sermaye
18 958.750.000 958.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 240.146.090 240.146.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 423.981 423.981
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.581.064 55.581.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
56.043.574 56.043.574
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-462.510 -462.510
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 77.792.818 71.190.580
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 4.142.968.926 2.819.651.274
Net Dönem Karı veya Zararı
177.936.075 1.329.919.890
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.653.598.954 5.475.662.879
TOPLAM KAYNAKLAR
7.812.034.598 6.676.321.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 523.538.020 286.534.519 212.302.787 120.618.348
Satışların Maliyeti
19 -202.220.355 -117.325.582 -114.542.573 -51.035.608
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
321.317.665 169.208.937 97.760.214 69.582.740
BRÜT KAR (ZARAR)
321.317.665 169.208.937 97.760.214 69.582.740
Genel Yönetim Giderleri
20 -36.963.823 -24.170.149 -13.664.320 -6.135.279
Pazarlama Giderleri
20 -14.071.463 -4.723.819 -2.645.941 -1.583.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 40.363.268 8.260.414 19.062.196 1.493.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.494.035 -2.733.767 -1.375.917 -737.137
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
307.151.612 145.841.616 99.136.232 62.620.173
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6 14.698.784 0 14.698.784 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 4.722.040 1.320.219 1.874.563 647.900
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
326.572.436 147.161.835 115.709.579 63.268.073
Finansman Gelirleri
22 0 17.372.121 0 -5.527.172
Finansman Giderleri
22 -148.636.361 -153.782.024 -70.956.132 -42.374.686
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
177.936.075 10.751.932 44.753.447 15.366.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
177.936.075 10.751.932 44.753.447 15.366.215
DÖNEM KARI (ZARARI)
177.936.075 10.751.932 44.753.447 15.366.215
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
177.936.075 10.751.932 44.753.447 15.366.215
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,00190000 0,00010000 0,00400000 0,00020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
177.936.075 10.751.932 44.753.447 15.366.215
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
177.936.075 10.751.932 44.753.447 15.366.215http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074774


BIST