[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_TransactionCancellationAbstract|
İşlem İptali
Transaction Cancellation
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
-
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_RelatedMarketplace|
İlgili Piyasa
Related Marketplace
Borçlanma Araçları Piyasası
Debt Securities Market
oda_RelatedMarket|
İlgili Pazar
Related Market
oda_RelatedStock|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
İlgili İşlem Sırası
Related Stock
oda_AgreementNumber|
Sözleşme No
Agreement Number
oda_TransactionDate|
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
Transaction Date
20/06/2024
20/06/2024
oda_ReasonOfCancellation|
İptal Nedeni
Reason of Cancellation
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 20 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşmiş olan ve detayları ekte yer alan işlemler Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
The erroneous trades with attached details executed in Debt Securities Market on June 20, 2024 are cancelled as per the provisions of Article 33 of Borsa İstanbul A.Ş. Regulation on Principles Relating to Exchange Activities.