[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[EYGYO]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English


oda_NotificationAboutSuspensionofBISTStocks|
Devre Kesici Uygulaması
Circuit Break Application
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_EmptyField|
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

EYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

EYGYO.E Continuous trading is suspended and order collection of the call auction period has started in the related instrument.