[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English


oda_ProspectusChangeAbstract|
İzahname (Değişiklik)
Prospectus (Change)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Evet (Yes)
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date of the previous notification about the same subject
20.02.2024
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
Explanations
oda_ExplanationTextBlock|

Denizbank A.Ş.'nin Türkiye Temsilciliğini üstlendiği Lüksemburg kanunlarına göre kurulmuş olan FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS şemsiyesi altında bulunan dört adet alt fonun paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin II., VI. ve XI. bölümleri aşağıdaki ekteki şekilde değiştirilmiştir.
Denizbank A.Ş.'nin Türkiye Temsilciliğini üstlendiği Lüksemburg kanunlarına göre kurulmuş olan  FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS şemsiyesi altında bulunan dört adet alt fonun  paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin II., VI. ve XI. bölümleri aşağıdaki ekteki şekilde değiştirilmiştir.