Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
20.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
14.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
A Grubu hisseler tam mükellef tüzel kimselere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken, %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

A Grubu hisseler tam mükellef tüzel kimselere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.

B Grubu hisslerin ne kadarının gerçek kişilere ait olduğu bilinmediği için, grup hisselerin tamamı için %10 oranında stopaj uygulanacağı varsayılmıştır. Temettü ödeme tarihinde pay sahiplerinin hukuki durumunda göre stopaj uygulanacaktır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKY00024
Peşin
0,8791652
87,91652
0
0,8791652
87,91652
B Grubu, ATAKP, TREATKY00016
Peşin
0,8791652
87,91652
10
0,7912486
79,12486
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
08.07.2024
08.07.2024
10.07.2024
09.07.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKY00024
0
0
B Grubu, ATAKP, TREATKY00016
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarına göre 2023 mali yılı net dönem kârı 293.385.809.-TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2023 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 122.000.000.-TL'nin 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuzun yaptığı teklif Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
138.768.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
0
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
imtiyaz yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
295.694.667
376.541.081,69
4. Vergiler ( - )
2.308.858
29.603.495,04
5. Net Dönem Kârı
293.385.809
346.937.586,65
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
64.387.204,26
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
14.669.290,45
14.127.519,12
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
278.716.518,55
268.422.863,27
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
278.716.518,55
268.422.863,27
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
278.716.518,55
268.422.863,27
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
122.000.000
122.000.000
* Nakit
122.000.000
122.000.000
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
10.460.145,45
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
146.256.373,1
135.962.717,82
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
17.583.304,51
0
6,31
0,8792
87,92
B Grubu
93.975.025,94
0
33,72
0,7912
79,12
TOPLAM
111.558.330,45
0
40,03
0,8039
80,39
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarına göre 2023 mali yılı net dönem kârı 293.385.809.-TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2023 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 122.000.000.-TL'nin 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Yönetim Kurulumuz, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.