***KATMR*** KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 217.500.000 2.590.034 -1.759.039 36.826.372 1.662.112 4.649.846 15.927.638 -37.484.402 239.912.561 99.926 240.012.487
Transferler
263.589 -37.747.990 37.484.402
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.411 -21.637.331 -21.693.741 16.178 -21.677.563
Sermaye Arttırımı
435.000.000 1.406.714 436.406.714 436.406.714
Dönem Sonu Bakiyeler
652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 1.605.701 4.913.435 -21.820.352 -21.637.331 654.625.534 116.104 654.741.638
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
652.500.000 3.996.748 -1.759.039 36.826.372 3.323.869 4.913.435 -21.820.352 -41.694.460 636.286.573 128.577 636.415.150
Transferler
190.855 -41.885.314 41.694.460
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
273.993.644 -56.677 63.019.404 336.956.372 35.631 336.992.003
Dönem Sonu Bakiyeler
652.500.000 3.996.748 -1.759.039 310.820.016 3.267.192 5.104.290 -63.705.666 63.019.404 973.242.945 164.208 973.407.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.757.409 -51.203.591
Dönem Karı (Zararı)
63.055.035 -21.621.153
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
83.450.187 71.399.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.044.989 3.499.847
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 13.208.506 3.970.163
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.057.995 13.481.919
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.044.649 52.686.043
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19.094.048 -2.238.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-226.293.682 -140.508.045
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -103.921.092 -15.086.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.588.123 1.619.323
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -253.964.608 -90.527.140
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 86.345.403 32.164.363
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.101.090 1.751.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.733.648 -70.429.561
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-79.788.460 -90.729.445
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -4.893.456 -2.057.265
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
62.924.507 41.583.119
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.046.804 -8.099.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.504.916
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.504.916
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.528.722 -9.628.442
Alınan Faiz
8.312 23.556
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.526.394 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.877.674 149.112.395
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 382.873.512
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 53.820.360
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.125.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.994.609 -246.287.432
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-599.369 -725.702
Ödenen Faiz
-22.531.241 -38.406.225
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -2.122.107 -2.162.118
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.926.539 89.808.834
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.926.539 89.808.834
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.945.220 10.445.910
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 74.018.681 100.254.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 76.140.789 93.945.220
Finansal Yatırımlar
5 108.425 4.718.787
Ticari Alacaklar
452.801.254 348.880.162
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 452.801.254 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 348.880.162
Diğer Alacaklar
7.951.677 3.363.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.951.677 3.363.554
Stoklar
9 972.489.037 718.524.429
Peşin Ödenmiş Giderler
416.903.969 329.376.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 416.903.969 329.376.440
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 59.625 32.925
Diğer Dönen Varlıklar
94.422.854 72.767.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 94.422.854 72.767.414
ARA TOPLAM
2.020.877.630 1.571.608.931
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.020.877.630 1.571.608.931
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
22.676 20.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 22.676 20.948
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 25.525.000 5.390.000
Maddi Duran Varlıklar
12 414.107.092 105.094.897
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.480.188 24.021.611
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 29.480.188 24.021.611
Peşin Ödenmiş Giderler
10 58.935.828 36.436.936
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 690.781 24.555.016
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
528.761.565 195.519.408
TOPLAM VARLIKLAR
2.549.639.195 1.767.128.339
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.532.174 27.544.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 45.225.778 44.182.029
Ticari Borçlar
210.717.646 124.372.243
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 210.717.646 124.372.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.573.361 1.433.156
Diğer Borçlar
4.711.906 2.610.816
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 7.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.711.906 2.602.847
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 480.888.284 323.128.215
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.341.301 5.172.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.854.648 1.928.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.486.653 3.244.660
ARA TOPLAM
753.990.450 528.443.239
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
753.990.450 528.443.239
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 783.466.300 591.223.495
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.886.675 9.900.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 16.886.675 9.900.617
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 21.888.617 1.145.838
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
822.241.592 602.269.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.576.232.042 1.130.713.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
973.242.945 636.286.573
Ödenmiş Sermaye
17 652.500.000 652.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 3.996.748 3.996.748
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.759.039 -1.759.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
314.087.208 40.150.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
314.087.208 40.150.241
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 310.820.016 36.826.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 3.267.192 3.323.869
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.104.290 4.913.435
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -63.705.666 -21.820.352
Net Dönem Karı veya Zararı
17 63.019.404 -41.694.460
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 164.208 128.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
973.407.153 636.415.150
TOPLAM KAYNAKLAR
2.549.639.195 1.767.128.339


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
564.741.965 239.628.225 235.192.600 83.262.379
Satışların Maliyeti
-287.669.163 -119.446.853 -132.263.600 -48.729.363
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
277.072.802 120.181.372 102.929.000 34.533.016
BRÜT KAR (ZARAR)
277.072.802 120.181.372 102.929.000 34.533.016
Genel Yönetim Giderleri
-43.020.307 -27.273.000 -14.929.456 -10.761.814
Pazarlama Giderleri
-75.326.071 -26.072.567 -38.040.880 -12.023.172
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.599.462 -1.191.554 -775.580 -318.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
218.965.230 60.080.645 57.097.247 9.585.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-123.656.731 -26.972.243 -21.752.946 -3.298.408
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
251.435.461 98.752.653 84.527.385 17.716.302
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20.642.035 1.249.285 20.374.772 574.454
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.526.394 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -781 0 -203
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
262.551.102 100.001.157 104.902.157 18.290.553
Finansman Gelirleri
15.399.350 8.620.308 4.649.232 4.803.153
Finansman Giderleri
-195.801.369 -132.480.837 -60.067.581 -14.560.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.149.083 -23.859.372 49.483.808 8.533.118
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.094.048 2.238.219 -6.722.320 -1.527.820
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.833.831 -2.036.069 -1.229.147 -745.476
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-14.260.217 4.274.288 -5.493.173 -782.344
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
63.055.035 -21.621.153 42.761.488 7.005.298
DÖNEM KARI (ZARARI)
63.055.035 -21.621.153 42.761.488 7.005.298
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.631 16.178 10.751 3.220
Ana Ortaklık Payları
63.019.404 -21.637.331 42.750.737 7.002.078
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
274.002.018 -56.411 275.012.869 -543.459
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
304.422.245 0 304.422.245 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-73.430 -75.215 1.239.363 -626.015
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.346.797 18.804 -30.648.739 82.556
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-30.346.797 18.804 -30.648.739 82.556
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
274.002.018 -56.411 275.012.869 -543.459
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
337.057.053 -21.677.564 317.774.357 6.461.839
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.631 16.178 10.751 3.220
Ana Ortaklık Payları
337.021.422 -21.693.742 317.763.606 6.458.619http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076333


BIST