[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_BoardOfDirectors3Abstract|
4. YÖNETİM KURULU-III
4. BOARD OF DIRECTORS-III
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
4.5. Board Committees-II
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheAuditCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheCorporateGovernanceCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheNominationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDscribingTheActivitiesOfTheCommitteeOfEarlyDetectionOfRisk|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheRemunerationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)
oda_FinancialRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
4.6. Financial Rights
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPagePresentingOperationalAndFinancialTargetsAndTheirAchievement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)
oda_LinkToTheCompanyWebsiteWithTheRemunerationPolicyForExecutiveAndNonExecutiveDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.
oda_LinkToTheReportOnIndividualRemunerationForBoardMembersAndSeniorExecutivesInTheAnnualReport|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Composition of Board Committees-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda Diğer Olarak Belirtilen Komitenin Adı
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Names Of The Board Committees
Name of committees defined as Other in the first column
The Percentage Of Non-executive Directors
The Percentage Of Independent Directors In The Committee
The Number Of Meetings Held In Person
The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board
Denetim Komitesi (Audit Committee)
% 100
% 100
9
5
Denetim Komitesi (Audit Committee)
% 100
% 100
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
% 100
% 67
4
4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
% 100
% 67
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
% 100
% 100
6
6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
% 100
% 100