[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
Related Companies
[]
İlgili Fonlar
Related Funds
[]
Türkçe
Turkish
İngilizce
English
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Corporate Governance Compliance Rating
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
Announcement Content
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Update Notification Flag
Evet (Yes)
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Correction Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
10.11.2023
10.11.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Postponed Notification Flag
Hayır (No)
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Title of Rating Company
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Beginning Date of Agreement
14/06/2024
14/06/2024
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
Ending Date of Agreement
14/06/2025
14/06/2025
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Beginning Date of Rating Note's Validity
10/11/2023
10/11/2023
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
Explanation
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 14.06.2024 tarihinde imzalanarak, bir yıl süre ile yenilenmiştir.  

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


The Corporate Governance Principles Rating Compliance Agreement was signed between our company and SAHA Corporate Governance and Credit Rating Services Inc. on 14.06.2024 and renewed for one year.

This statement was translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Pay Sahipleri
Shareholders
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Public Disclosure and Transparency
Menfaat Sahipleri
Stakeholders
Yönetim Kurulu
Board of Directors
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Corporate Governance Compliance Rating Note
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Corporate Governance Compliance Rating Note
oda_weight|
Ağırlık
Weight
oda_Note|
Alınan Not
Note